வெட்கம் இல்லாதது எது?

என்னய்யா இது? யாராவது தெரிஞ்சவய்ங்க கொஞ்சம் வெலக்கி தாங்கய்யா. சின்னப்புள்ள நானும் தெரிஞ்சி வச்சிக்கிடறேன்!

ஆன்மீகம், கழிவுகள், சிந்தனைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . 1 Comment »