போட்டி – குஷ்பு, பாட்டீல், லெஸ்பியன் ஜோடி!

  pratibha.jpg

kushboo.jpglesbian1.jpg

மேற்கண்ட இம்மூன்று படங்களுக்கிடையில் ஓர் ஒற்றுமை உள்ளது.

சித்திரம் சொல்லும் செய்தி என்ன?

கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம்.

சிந்தனைகள், போட்டிகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . 5 Comments »